od Dle poptávky

Simulatix

Vytvořili jsme pro Vás pomůcku pro efektivní, kontinuální řízení produktivity. Tento produkt je velmi silným nástrojem pro Vaše pracovníky na úseku průmyslového inženýrství, nebo technologie a vytváří zcela nový, moderní způsob práce. Vytváří prostor pro vzájemnou spolupráci, porozumění a pochopení práce jednotlivých pracovníků. Pomáhá vytvářet věcné, transparentní, konstruktivní a kolegiální prostředí v pracovním kolektivu. Vhodný i jako učební pomůcka pro lean centra

PŘEHLED LICENCÍ
MÁM ZÁJEM
  • 1. Krok

    Zanalyzujte stávající stav pracoviště včetně rozměrů, vzdáleností a přesných činností pracovníků. Program se všemi parametry bude počítat. Zaneste takto zjištěné hodnoty do systému a uložte výsledek do stavu před optimalizací.

  • 2. Krok

    Proveďte simulaci stavu, prohlédněte výsledky, zjistěte kde jsou slabá a neefektivní místa. Na základě nich proveďte optimalizaci.

  • 3. Krok

    Vytvořte si přehledné manažerské výstupy. Docílíte tak neskutečného přehledu stavu před a po optimalizaci. Budete efektivní! Budete úspěšní!

Výstupy Simulatixu zajišťují nebo podporují

- Kontinuální optimalizace procesů
- maximální objektivitu
- ISO 9000, ISO 14 000 a jejich deriváty
- certifikační požadavky dle výše uvedených norem
- velkou přehlednost s příslušnými výstupy pro management závodu
- vizualizace Vámi docílených výsledků v uspořádání pracovišť
- vytíženost Vašich zaměstnanců
- možnosti spolupráce Vašich zaměstnanců na zlepšování v rámci týmové práce
- simulaci postupů
- skládání jednotlivých modulů pracovišť do celků
- možnost volby vstupních veličin
- vizualizaci slabých míst
- organizaci pracovišť a jejich dodržování
- šetření administrativy
- urychlování procesů
- symbióza člověk - stroj
- iniciativu Vašich zaměstnanců
- štíhlou výrobu
- dodržování 5S
- vytíženost strojů a zařízení
- eliminaci rozstříštěnosti výroby
- stimulaci myšlení v souvislostech
- evropsky pojaté vidění KAIZENu
- zjednodušení řízení
- přesnou specifikaci požadavků do Vaší výroby pro Vaše dodavatele
- Možnost výstupů i pro tisk docílených výsledků, včetně TP a layoutů pracovišť.

POPTÁVKA

ODESLAT